VOP Moravické chalupy u Kučerů

Po souhlasu s cenou a zaplacením zálohy 50 % z celkové ceny, je pronájem klienta zabukován a nejpozději do 15 dnů před započetím pronájmu klient zůstatek doplatí. Při zrušení pronájmu do 30 dnů před započetím je vrácena celá částka.Zrušení     v době kratší jako 14 dnů před započetím pronájmu, je celá platba použita jako náhrada za vzniklou škodu majiteli.