VOP Moravické chalupy u Kučerů/ platnost VOP je v období pandemie pozastavena./

Po souhlasu s cenou a zaplacením zálohy 50 % z celkové ceny, je pronájem klienta zabukován a nejpozději do 15 dnů před započetím pronájmu klient zůstatek doplatí. Při zrušení pronájmu do 30 dnů před započetím je vrácena celá záloha.Zrušení    v době kratší  15 dnů před započetím pronájmu, je celá platba použita jako náhrada za vzniklou škodu majiteli.